vasario 15, 2014

Meilės ar sekso diena?Pastaruoju metu atsiskyrė šie du dalykai ir nei vienas jų manęs netenkina. Ar gali būti seksas be meilės? Taip, žinoma. O meilė be sekso? Daugelis sakysit, kad neilgai truktų, tiesa? Atrodo tik žodžių žaismas...Manyje ji dabar tolima ir skausminga, graudinanti ir džiuginanti. Geras tai jausmas, tas, skausmas ir džiaugsmas kartu, įdomu mylėti, kai tavęs nekenčia. Niekad ši laisvė manęs taip nevaržė... Tenkinaus kadais beribe meile, neišsenkančiais nuotykiais, malonumais, vis naujais žmonėm. Sakiau, kad tai ore tvyro. Juk klydau? Tai tebuvo iliuzija, maloni ir leidžianti nemąstyti. Egzistuoja meilė, be jokių aiškių rėmų, neapčiuopiama. Egzistuoja, kaip gėlė, kuri tik prižiūrint ir puoselėjant auga. Ji lyg liepsna, nuo kurios prasideda viskas. Meilė pas tuos, kurie burtininkai esą, kurie augina nevystant, o ugnis nepriklausoma juose liepsnoja.


Aš tenoriu rasti kryptį, kuria einant kliūtys bus tik dar didesnis žingsnis priekin.
(2014-02-14)

gruodžio 03, 2013

Ramybė nuo šiol saldi

Grįžau kambarin, o jame toks kvapas, kaip pasakoj, dūmų kvapas, miškų, juk toj pasakoj aš gyvenu... Gaivius patalus paklojo Vėjas, pro langą pūtęs, o aš įkvėpiau... Įkvėpiau lyg paskutinį kartą.
Tebūnie bus viskas baigta.

rugsėjo 23, 2012

VSC

Niekad nieko niekada nedarykite prieš savo valią...

liepos 01, 2012

Būti- nebūti

Tiek kartų ėjau šiuo keliu, o tik dabar supratau, ką reiškia juo eiti, po velnių. Gyvenau, pasirodo, su akiniais ant nosies, tokiais, kurie keičia spalvas pagal poreikius, tačiau visad sutvarko reikalus taip, kad gyveni, rodos, ant sparnų. Aš nežinojau ką reiškia skausmas, praraja, neviltis. Nežinojau, ką reiškia BŪTI vienai, ką reiškia NEBŪTI mylimai, globojamai, aprūpintai. Dėjausi šitiek patyrusi, o nepatyriau NIEKO. Ką aš čia darau?


birželio 10, 2012

Lyg ir vėl bėgu, tik jau nebežinau kur.
Tai tarsi tiesiosios radimas, bet nenorėjimas ja lėkti.
Greitai arba niekaip... Viskas arba nieko... Galiu viską...
Pagrindiniais gyvenimo varikliais tapo.

BET KO AŠ  NORIU?

...

Aš tenoriu pagaliau nurimti. Amžiams.

sausio 28, 2012

aš tik bėgu
bėgu, bėgu, bėgu
myliu tuos, kurių nėra šalia
nemyliu tų, kurie apgaubia.
turiu viską. neturiu nieko.
pagaukit mane, mielieji. pagaukit, prašau.

lapkričio 06, 2011

Viskas po truputį nyksta- tuo metu gimstu iš naujo.

sausio 01, 2011

Skiriu D

Reikia padaryti pertrauką, kad suprastum, kas esi, nes pasimetęs nežinomybėje, kuri uždaryta tavyje- tiek kūne, tiek prote, niekad nebeištrūksi.

balandžio 27, 2010

Aklas tiesą regi

Kai pakėlęs galvą į dangų švelniai užmerksi akis- akimirksniu saulė tau nušvis.

vasario 10, 2010

Avietinė žemė- smėlis danguj

- Ar mes galime galvoti?,- neišgirdau kaip ji įėjo.
- Taip, galim.
- Apie ką?
- Tai, ką jaučiame.
- Kodėl?,- vos ne verkdama paklausė.
- Mergyt, viskas tik tam, kad būtumėm laimingi.
- Bet aš nesu laiminga,- lyg sau pasakė.
- Tokie kaip Tu neįrodė savo- jie visi
pražuvo.
- Kur jie?
- Už ribų.
- Aš jas surasiu.,- dabar ji atrodė nepaprastai
stipri.- Tu reikalinga Čia,- atsakiau,- Kiekvienam
skirta kažką nuveikti, kažką mylėti- tai lemtis. Jei
išvyksi- Tavo žmogus liks vienas.
- Pasiimsiu Jį su savimi.
- Negali.
- Kodėl?
- Išrinktieji gimsta
kartą per kelis tūkstančius metų. Tu vienintelė
Tokia Čia, neskaitant manęs.
- Kodėl neišvykai?,- jos akyse pamačiau gailestį.
- Aš Myliu.
- Ar esi laimingas?,- susidomėjusi paklausė.
- Negaliu Tau pasakyti.
- Kodėl?
- Negaliu,- tyliai sušnabždėjau.
Ji tylėjo galbūt keliasdešimt minučių.
Kvailai išsiviepusi paklausė:
- O jei mirsiu? Ar tuomet pateksiu ten, už ribų?
- Taip, tai tiesa,- nenoriai išlemenau,- pateksi.
Ten gali pavirsti betkuo.
- Kaip man numirti?, - paklausė.
- Tiesiog mirk.
- Kaip?
- Pajausk ir stenkis dėl to,- sušnabždėjau jai guldydamas į
lovą.
Ji užsimerkė.

Pažvelgęs pamačiau, kad kūnelis baltas, truputį
pamėlęs. Lūpos bespalvės. Akys tuščios.


Ji mirė.

vasario 05, 2010

**

Pamenu naktis, kai voliodavomės sniege, abu permirkę, gulėdavom ant savo angeliukų ir žiūrėdavom į purpurinį dangų. Kalėdinį dangų, kvepiantį sausainiais ir karšta kava.
Sekančią naktį nelipdavom iš lovos, mat sirgdavom. Gerdavom arbatą ir šaukštais srėbdavom medų. Mylėjau tave.

*

Tu dingai. Manau, kad vėjo pagalba. Žinau, dabar gyveni ten, kur niekad nerasiu.


Pamenu žvaigždėtas naktis, eidavom tolyn, kur manydavau pasiklysianti. Ten, giriose, žaisdavom slėpynes. Tą vaikišką žaidimą. Tada aš bijodavau. Ne todėl, kad būdavo tamsu ir ne todėl, kad stūgavo vilkai. Aš bijodavau Tave prarasti. Ir kaip gera būdavo rasti Tave... Su šypsena, kurią kaskart bučiuodavau.

sausio 30, 2010

Jeitikaukštynpakilsiu-požemeužkastaamžiamsliksiu

Stikliniais lėktuvais, moliniais paukščiais, geležine širdimi, aš leisiuosi žemyn.
Jei tik pataisysi, jei išgydysi, jei lėktuvai popieriniais virs, paukščiai plunksniniai kils, manoji širdis gyva- aš būsiu sniege už virvės pakarta.

sausio 27, 2010

¡

Gelsvos plytų kaladėlės, maži skirtingi padarėliai, važinėjančios dėžutės prilaikomos ratukų..
Viskas atrodo ypatingai tvarkinga ir gražu.
Tai netikra.
Jei norėsiu- pakelsiu ranką, išsuksiu koją. Norėsiu- nuogai išrengsiu, norėsiu- šilkais apklosiu.
Galiu sutrypti, nuskandinti. Galiu sudeginti.
Geidžiu- sninga, svajoju- ruduo ateina.
Ir visvien jūs tikit kažkokiais padarais danguje, nors iš tiesų nežinote ar ten kas nors yra.

Tikėkit savimi ir artimu šalia- taip tapsite laimingi.

sausio 24, 2010

Amžinas kartojimas

Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dantų krapštuku badau savo galvą, ten, giliai- kur mintys ir troškimai ilsis. Reikia skaudint, kad atgimtų.
Raižau savos širdies lopinėlyje tavas akis.
Išimti- pakeisti, įdėti- gyvent.
Dar skaitot? Kam?

sausio 18, 2010

Audroje buvau

Staiga atmerkiu akis, nustebau, esu audros debesy.
Nužvelgiau kūną savo- nė skiautelės rūbų. Virpu.
Juokės mėnulis, šypsojosi žvaigždės.
Padovanojau kiekvienam lašeliui po blakstieną, kad nupraustų mane lietuje.
Įsitaisiau ir užsiklojau žaibais minkšto debesies pataluos.
Gerai, pamaniau, jog nežinojai, viską, ką Tau teko iškentėti, aš iškentėjau dar labiau.
Staiga atmerkiu akis, nustebau, esu baltam kambary.
Įsitaisiau minkštų sienų kampe, o kitame matau tave.

sausio 16, 2010

Skausme mano

Jie pjaustė paviršinį tavo odos sluoksnį- ten labiausiai skauda. Tuomet žaizdas, kuriose kraujas nekrešėjo, subadė adatėlėmis, užbėrė druskos ir pasakė, kad užgis.Tu nerėkei, neverkei, o aš akimirką pamaniau, kad netgi nekentėjai.
Atėjau, prašei mane užgydyti tai, o nežinojau kaip.
Sakei, jog švelnumu- nežinojau kas tai.
(Nuo mažens man buvo kartojama: "Raganos mylėti nemoka.")

sausio 14, 2010

Sveikas atvykęs

Tu panėrei. Leidaisi lengvai ir be sunkumų.
Dugne tamsu. Velniškai tamsu, bet gera.
Matei ryklius, medūzas, kraują, skęstančias valtis, laivus, kurie leidosi taip, tarsi būtų snaigės elegantiškoj pūgoj.
Girdėjai jūrą. Jūrą visur. Ausyse, mintyse, kraujyje ir širdyje. Širdyje.
-
Norėjai mirti, nors miręs esi galbūt jau kelis tūkstančius metų.

sausio 11, 2010

Pasitaiko kartais

Aš norėčiau nurauti savo galvą ir padovanoti tau. Tam, kad nešiotumeis dalį manęs su savimi.
Taip galėčiau matyti.
Norėčiau paguldyti dalį savo kūno tavo lovoje. Taip galėčiau jausti.
Norėčiau nuplėšti savo kojas.
Taip galėčiau eiti šalia.
Norėčiau, nes niekad nebūsim kartu.

gruodžio 28, 2009

Meilė lietuje

Pamenu, mes skridom. Skridom lietui lyjant abu kartu. Tavo rankos, mano rankos. Tavo kūnas, mano kūnas. Tai, ką išgalvojom, šildė mus. Tai, kuo gyvenom, keitė mus.
Noriu, kad viskas būtų tik iliuzijos. Tik vaizduotė. Bet kas, tik ne prisiminimai.

spalio 15, 2009

Būsiu nematomas

Naktimis, dienomis- aš svajoju tapti nematomas
Kur mirtis ir viltis skelbia savo ultimatumus
Ten, kur žemė juoda sminga- aš jau nebematomas.

Tarsi akmuo, sunkiai krentu
Žmonės šaukia- jiems baugu
Vėjas plauna smegenis- vienas žingsnis ir skrendu.

Nemąstau apie gyvenimą blaiviau
Noriu lėkt aukščiau ir kuo aukščiau
Saulės pasiilgau, žodžiai keikia mane
Pienės žydi, o aš nebematau- aš jau miriau.

Bandžiau daryti tai, ką tik galėjau
Plaukiau jūra, bet nemačiau, kaip būti kartu
Alkis ir Tu
Akys aptemo, nes aš nebematomas
.

Nematau pasaulio, nematau savęs
Vienas užsidaręs skelbiu sau ultimatumus
.

Daugiau